Cover-Tech

Podpisaliśmy umowę z Mondi Świecie S.A. na wykonanie instalacji wody lodowej, na kotle sodowym GREEN

  • 2014-09-04

Inwestycja energetyczna o nazwie Green Świecie dotyczy budowy nowego kotła sodowego wraz z turbiną na terenie producenta celulozy i papieru opakowaniowego Mondi Świecie S.A. Firma Cover – Tech wygrała przetarg na dostawę i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) dla pomieszczeń specjalnych w budynku elektrofiltrów i sterowni KS4 oraz budynku pompowni dla TZ5. Umowa na realizację powyższego zlecenia została zawarta na okres od 15.10.2014r. do 15.10.2015r.